Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Endepunktet avvikles senest Mai 2022, og alle nye integrasjoner skal baseres på V3 av endepunktet: V3 - OpenID Connect /API-tilgang (IdToken og AccessToken)

(ref: Vilkår og betingelser for bruk av APIer)

Table of Contents

...


Introduksjon

Versjon 1 av OpenID connect endepunktet til Helsenorge sikkerhetstjeneste støtter UseCase der innbygger allerede er innlogget på Helsenorge og ønsker sømløs overgang til et eksternt system uten ny innlogging. Det støttes kun overgang til eksterne systemer som er såkalt "Confidential clients", dvs. kan holde på en hemmelighet. Dermed støtter ikke endepunktet mobilapplikasjoner. Endepunktet støtter heller ikke at eksternt system får tilgang til API'er på Helsenorge.

...