Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Helsepersonell – en person autorisert som helsepersonell i henhold til helsepersonelloven § 48. Rettighetene til ulike autorisasjoner er forskjellig, f.eks. kan kun  leger verifisere kritisk informasjon.

 • Innbygger – en person som bor innen et spesifikt område. Et område her kan for eksempel være et land, fylke, kommune, by og sted.

 • Pasient – en person som får behandling av helsepersonell for psykisk og/eller fysisk sykdom/lidelse eller skade, på sykehus/klinikk og/eller andre behandlingsinstitusjoner.

 • EPJ – Elektronisk pasientjournal

 • EHR – Electronic Health Record

 • FHIR – Fast Healthcare Interoperability Resources

 • API  – Application Programming Interface

 • REST – Representational State Transfer

HelseAPI profiler

HelseAPI konformitetskrav

Seksjonen Konformitetskrav skisser de krav HelseAPI tjenere og klienter skal følge, beskrivelse av de spesifikke profilene, RESTful-interaksjoner og søkeparametere som må støttes. Implementatører må benytte seg av FHIR-kallet /metadata for detaljer om RESTful-operasjonene, bestemte profiler og søkeparamterne som gjelder for hver av de enkelte norske aktørene. De individuelle HelseAPI profilene setter krav til strukturelle begrensninger og terminologibindinger.