Helsenorge leveranser i 2023

Her finner du oversikt over planlagte leveransedatoer for Helsenorge i 2023.

Datoer

Leveranse

Kodefrys

Oppstart regresjonstest

Deploy til QA

Leveransedato

Leveranse

Kodefrys

Oppstart regresjonstest

Deploy til QA

Leveransedato

22.15.0

06.jan.23

9.jan.23

11.jan.23

17.jan.23

23.1.0

27.jan.23

30.jan.23

1.feb.23

7.feb.23

23.2.0

17.feb.23

20.feb.23

22.feb.23

28.feb.23

23.3.0

10.mar.23

13.mar.23

15.mar.23

21.mar.23

23.4.0

31.mar.23

11.apr.23

12/13.apr.23

20.apr.23

Ny dato -
Orginalt planlagt 18.apr.23

23.5.0

28.apr.23

2.mai.23

8.mai.23

11.mai.23

23.6.0

19.mai.23

22.mai.23

24.mai.23

31.mai.23

23.7.0

9.jun.23

12.jun.23

15.jun.23

20.jun.23

23.8.0

11.aug.23

14.aug.23

16.aug.23

22.aug.23

23.9.0

1.sep.23

4.sep.23

8.sep.23

14.sep.23

23.10.0

22.sep.23

25.sep.23

27.sep.23

3.okt.23

23.11.0

13.okt.23

16.okt.23

18.okt.23

24.okt.23

23.12.0

3.nov.23

6.nov.23

8.nov.23

16.nov.23

23.13.0

24.nov.23

27.nov.23

29.nov.23

12.des.23

Ny dato -
Orginalt planlagt 05.des.23

23.14.0

05.jan.24

08.jan.24

11.jan.24

17.jan.24
Oppdatert med dato etter 2024 leveranseplan er på plass.

Leveransemeldinger

Leveransemeldinger publiseres på nhn.no.

Typer leveranser

Typer leveranser

 

Typer leveranser

 

Hovedleveranser

Hovedleveranser planlegges året før, oftest på tirsdager kl 08:00 på dagtid. Ved leveranser som krever mindre innbyggeraktivitet kan prodsettingen starte allerede kl 07:00

Ved endringer på dato oppdateres oversikten her og varsles i slack-kanalene med våre samarbeidspartnere.

Mellomleveranser

Mellomleveranser er ikke planlagt på forhånd for året. De planlegges underveis ved behov. Mellomleveranser varsles i slack-kanalene med våre samarbeidspartnere.

Hotfix

Småendringer og fiks av lav risiko på enkelt områder