HelseAPI Encounter

NB: Denne ressursen har ikke vært gjennom en formell profileringsprosess, og skal derfor ikke implementeres. Følgende profil er et diskusjonsgrunnlag for en fremtidig profil på Encounter.

Denne profilen identifiserer ett sett med minimum forventninger til en Encounter ressurs, ved registrering, søk og hente grunnleggende møteinformasjon for en enkelt pasient. Den definerer hvilke kjerneelementer, utvidelser, vokabularer og kodeverk som SKAL være tilstede når man benytter denne profilen.

Eksempelscenarioer:

 • Forespørsel etter en bestemt pasientsammenkomst

 • Forespørsel om nylige pasientsammenkomster

 • Registrere eller oppdatere møteinformasjon

Obligatoriske elementer og terminologi

Følgende dataelementer er obligatoriske.

Hver enkelt Encounter må ha:

 1. Status

 2. Type møte

 3. Referanse til en pasient

I tillegg, følgende dataelementer "må støttes" (Must Support)

Dersom data er tilgjengelig skal Encounter inkludere:

 1. Identifikator

 2. Deltager

 3. Periode

 4. Årsakskode

 5. Diagnose

 6. Utskrivningsårsak

 7. Lokasjon

Profilspesifikk implementeringsveiledning

 • Ingen

Eksempler

 • Legg inn link til eksempel

Formelle detaljer om profilen og profilinnhold

Den offisielle URL-en for profilen er: http://hl7.no/fhir/StructureDefinition/no-helseapi-Encounter

Publisert den (en-eller-annen-dato) (ev. som et utkast) av HL7 Norge teknisk styringskomite.

Denne profilen bygger på Encounter.

Detaljert sammendrag

Detaljert sammendrag

Sammendrag av obligatoriske krav

 1. Én status i Encounter.status fra kodeverket EncounterStatus.

 2. Én type møte i Encounter.type fra kodeverket (trenger norsk kodeverk som ev. referer til relevant kodeverk, se US Core EncounterType).

 3. Én referanse til en pasient i Encounter.subject.

Sammendrag av "må støttes" krav

 1. Én eller flere identifikatorer i Encounter.identifier.

 2. Én eller flere personer som er involvert i møtet, som ikke er pasienten selv, i Encounter.participant.

 3. Én periode som beskriver start- og sluttidspunkt for møtet i Encounter.period

 4. Én eller flere årsakskoder i Encounter.reasonCode fra kodeverket EncounterReason.

 5. Én eller flere diagnoser i Encounter.diagnosis.condition.

 6. En eller flere utskrivningsårsaker i Encounter.hospitalization.dischargeDisposition fra eksempelkodeverket dischargeDisposition.

 7. En eller flere lokasjoner i Encounter.location

Obligatoriske og anbefalte RESTful-interaksjoner

Nedenfor finner du en oversikt over de RESTful FHIR-interaksjonene som er påkrevet - for eksempel søk, og les operasjoner - for denne profilen. Se samsvarkrav for en komplett liste av støttede RESTful-interaksjoner.

GET [base]/Encounter/[id]

Eksempel: GET [base]/Encounter/12345

Støtte: Obligatorisk

Implementeringsnotater: Henter en enkelt Encounter.

----------------------------

GET [base]/Encounter?patient=[id]

Eksempel: GET [base]/Encounter?patient=504202

Støtte: Obligatorisk å støtte referansesøk der pasient er kriterie

Implementeringsnotater: Søker etter alle Encounter for en pasient. Henter en bundle med alle Encounter ressurser for den spesifiserte pasienten. patient (hvordan utføre et referansesøk).

----------------------------

GET [base]/Encounter?patient=[id]&period=[date]

Eksempel: GET [base]/Encounter?patient=504202&period=ge2019-01-01

Støtte: Obligatorisk å støtte søk med et datointervall

Implementeringsnotater: Henter en bundle med alle Encounter ressurser for den spesifiserte pasienten for en gitt tidsperiode. patient (hvordan utføre et referansesøk) og period (hvordan utføre et datosøk).