Helsenorgetjenester

Her vises tjenester tilgjengelig på Helsenorge for helseaktører og økosystemleverandører. Tjenestene er gruppert etter funksjonalitet.

Det forventes at man har kjennskap til innholdsstandarder ettersom de ligger til grunn for alle tjenester

Helseaktørtjenester

Helseregistre og forskning

Formidlingstjenester

Innsyn pasientjournal

Innsyn pasientjournal

Strukturert innbyggerdialog (skjema)

Strukturert innbyggerdialog (skjema)

Personvern og fellestjenester

 


Økosystemtjenester

Oppstart video

Oppstart video

  • Videoløsning primær

  • Videoløsning spesialist