Vilkår og betingelser for bruk av APIer og kommunikasjonsprosesser

Bruksvilkår for nasjonale e-helseløsninger, inkludert Helsenorge er tilgjengelig på nhn.no

https://www.nhn.no/nasjonale-e-helselosninger/bruksvilkar-for-nasjonale-e-helselosninger

 

For bruk av APIer og meldingsbasert integrasjon gjelder følgende krav og retningslinjer

Id

Krav

Begrunnelse

Id

Krav

Begrunnelse

1

Ved implementering av et API skal det utvikles mot siste versjon av API.

Gamle versjoner ønskes faset ut og det skal ikke utvikles nye integrasjoner mot gamle versjoner.

2

Ny versjon av API skal tas i bruk senest i løpet av 12 måneder.

Ved innføring av ny versjon av APIer, vil forrige versjon være støttet i inntil 12 måneder. Dersom alle klienter er migrert over til ny versjon, vil støtte fjernes før det er gått 12 måneder.

3

Ved implementering av meldingsbasert integrasjon skal det utvikles mot siste versjon av kommunikasjonsprosess

Gamle versjoner ønskes faset ut og det skal ikke utvikles nye integrasjoner mot gamle versjoner.