Helsenorge

Velkommen til ekstern systemdokumentasjon for integrasjon med Helsenorge.


Hvordan komme i gang med å benytte løsningene på Helsenorge

 

Oversikt over funksjonelle områder og tjenester som Helsenorge tilbyr til aktører i sektoren.

Oversikt over tjenestene som Personvernkomponenten tilbyr


En katalog som viser alle API’ene Helsenorge og PVK tilbyr

 

Nødvendig teknisk informasjon for å integrere med Helsenorge og/eller Personvernkomponenten

Dette er innholdsstandardene for Digital Dialog samt bruk av FHIR på Helsenorge


gir tredjepartsapplikasjoner autorisert tilgang til data i EPJ

premisser for teknisk tilrettelegging av EPJ for FHIR

oversikt over datoer

Helsenorge skal være en portal  der landets innbyggere møter helse og omsorgsektoren på ett sted og på en ensartet måte. Portalen inneholder en åpen del som ikke krever innlogging samt en rekke elektroniske tjenester som krever at innbygger logger seg inn med nivå 4-identifisering.

Helsenorge blir i større grad en integrasjonsplattform der pasientrettet dialog og interaksjon mellom innbygger og sektoren skjer.

Helsenorge har i likhet med sektoren forøvrig tradisjonelt benyttet meldingsutveksling for integrasjon. Strategiene for sektoren er å benytte datadeling i stedet for datautveksling der dette er naturlig. Som et resultat av dette benyttes i stør grad API'er på Helsenorge for datadeling:

  • Helsenorge utfører på vegne av innbygger kall til andre systemer og registre i sektoren for å hente- eller lagre data om innbygger.

  • Eksterne systemer kan hente- eller lagre informasjon om innbygger  via eksterne API'er som Helsenorge tilbyr for dette formål.