Helsenorge

Velkommen til ekstern systemdokumentasjon for integrasjon med Helsenorge.


Alt du trenger å vite for å integrere til ulike løsninger i helsenorge.

 

Oversikt over alle funksjonelle områder og tjenester som Helsenorge tilbyr

Nødvendig informasjon for å integrere med Helsenorge og/eller Personvernkomponenten


En katalog som viser alle API’ene Helsenorge tilbyr

 

 

Oversikt over tjenestene som Personvernkomponenten tilbyr


Dette er innholdsstandardene for Digital Dialog samt bruk av FHIR på Helsenorge

gir tredjepartsapplikasjoner autorisert tilgang til data i EPJ

premisser for teknisk tilrettelegging av EPJ for FHIR

 

Helsenorge skal være en portal  der landets innbyggere møter helse og omsorgsektoren på ett sted og på en ensartet måte. Portalen inneholder en åpen del som ikke krever innlogging samt en rekke elektroniske tjenester som krever at innbygger logger seg inn med nivå 4-identifisering.

Helsenorge blir i større grad en integrasjonsplattform der pasientrettet dialog og interaksjon mellom innbygger og sektoren skjer.

Helsenorge har i likhet med sektoren forøvrig tradisjonelt benyttet meldingsutveksling for integrasjon. Strategiene for sektoren er å benytte datadeling i stedet for datautveksling der dette er naturlig. Som et resultat av dette benyttes i stør grad API'er på Helsenorge for datadeling:

  • Helsenorge utfører på vegne av innbygger kall til andre systemer og registre i sektoren for å hente- eller lagre data om innbygger.

  • Eksterne systemer kan hente- eller lagre informasjon om innbygger  via eksterne API'er som Helsenorge tilbyr for dette formål.