Innholdsstandarder

Beskrivelse av hvilke innholdsstandarder som brukes og hvordan de brukes er beskrevet her.

Bruken skal være uavhengig av transportmekanisme (slik som AMQP meldingsutveksling, REST Api eller annet).

Bruk av standardene

Hvordan de valgte standarder og kodeverk benyttes er beskrevet her eksemplifisert i utdrag av XML under hver tjeneste.

Innholdsstandardene er teknologinøytrale, dvs. at innhold og struktur vil fremstå identisk uavhengig av hvilken teknologi en velger som kommunikasjonsbærer.

Det er også samme løsningstilnærming som brukes for de ulike kommunikasjonsprosessene dvs. at Hodemelding, Dialogmelding og andre standardiserte informasjonsobjekter brukes på samme måte i ulike kommunikasjonsprosesser. Det som vil variere fra prosess til prosess er informasjonsinnholdet, hvilke standarder som blir brukt og hvilke deler av standardene som brukes.

Følgende innholdsstandarder er i bruk for integrasjon med Helsenorge.

Figuren under viser logisk hvordan standardene og informasjonsobjektene henger sammen på et overordnet nivå. Hele rammer angir at innhold alltid er påkrevd, mens stiplede rammer angir at innholdet ikke er påkrevd.

 

Figuren under viser hvordan standardene og informasjonsobjektene henger sammen på et overordnet nivå. Hele rammer angir at innhold alltid er påkrevd, mens stiplede rammer angir at innholdet ikke er påkrevd.

 

Eksisterende kodeverk benyttes der det er hensiktsmessig og nye kodeverk eller kodeverdier etableres ved behov. Som del av innføring av digital dialog er det etablert nye kodeverk for forespørsler og svar som er spesifikke for Digital Dialog:

  • 7601 Forespørsler

  • 7602 Svar til bruk i digital dialog mellom pasient og behandler

  • 7603 Kommunikasjonstest

  • 7611 Representasjonsrolle

  • 7617 Timetype Innbyggerportal

Alle kodeverk ligger tilgjengelig på volven.no og nye kodeverk vil publiseres etter behov.

Tabellen under oppsummerer XML-skjemaene som brukes i kommunikasjonsprosessene

Standard

XSD filnavn

Namespace

Hodemelding

MsgHead-v1_2.xsd

http://www.kith.no/xmlstds/msghead/2006-05-24

Dialogmelding 1.1

Dialogmelding-1.1.xsd

http://www.kith.no/xmlstds/dialog/2013-01-23

iCalendar/xCal

iCalendar.xsd

Urn:ietf:params:xml:ns:icalendar-2.0

x-referral-id extensions

iCalendar-DigitalDialogSpesialist-extensions.xsd

Urn:ietf:params:xml:ns:icalendar-2.0

Pasientrelasjon

Pasientrelasjon-2014-03-28.xsd

http://www.kith.no/xmlstds/pasientrelasjon/ 2014-03-28

Helsepersonell

Helsepersonell-2015-05-04.xsd

http://www.kith.no/xmlstds/helsepersonell/2015-05-04

Personer

Personer-2014-03-28-xsd

http://www.kith.no/xmlstds/person/2014-03-28

M1 Resept

ER-M1-2013-10-08.xsd

http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m1/2013-10-08

Applikasjons-kvittering

Applikasjonskvittering-v1.1.xsd

http://www.kith.no/xmlstds/Applikasjonskvittering/2012-02-15

FHIR-skjema

definitions.xml.zip (flere skjema)

http://hl7.org/fhir

Map

Map-v091.xsd

http://ehelse.no/xmlstds/Map/2016-10-28

RecipientInformation

RecipientInformation-2016-11-01.xsd

http://ehelse.no/xmlstds/RecipientInformation/2016-11-01

Innsyn

Innsyn-rapport_v6.1.xsd

http://www.ehelse.no/helsenorge/innsynrapport/2020-06-09  

Registeroppføring

Registeroppforing_v1.0.xsd

http://ehelse.no/xmlstds/registeroppforing/v1.0

Loggrespons

Logg-respons_v1.1.xsd

http://www.ehelse.no/helsenorge/loggrespons/v.1.1

TjenesteOversikt

Tjenesteoversikt-v1.0.xsd

http://ehelse.no/xmlstds/tjenesteoversikt