HelseAPI Patient

Denne profilen identifiserer ett sett med minimum forventninger til en Patient ressurs, ved registrering, søk og uthenting av demografi og annen administrativ informasjon om en enkelt pasient. Den definerer hvilke kjerneelementer, utvidelser, vokabularer og kodeverk som SKAL være tilstede når man benytter denne profilen.

Eksempelscenarioer:

 • Forespørsel om pasientens demografiske data ved hjelp av fødselsnummer (FNR). FNR er identifiserbar ved identifier.system.

 • Forespørsel om pasientens demografiske data ved hjelp av etternavn og fødselsdato

 • Referere fra andre ressurser

Obligatoriske elementer og terminologi

Følgende dataelementer er obligatoriske.

Hver enkelt Patient må ha:

 1. Identifikator, eksempelvis fødselsnummer

 2. Navn

I tillegg, følgende dataelementer "må støttes" (Must Support)

Dersom data er tilgjengelig skal Patient inkludere:

 1. Fødselsdato

 2. Kjønn

Profilspesifikk implementeringsveiledning

 • I henhold til lov om personnavn er følgende kombinasjoner av HumanName.family lovlig:

  • Hansen

  • Olsen-Hansen

Eksempler

 • Legg inn link til eksempel

Formelle detaljer om profilen og profilinnhold

Den offisielle URL-en for profilen er: http://hl7.no/fhir/StructureDefinition/no-helseapi-Patient

Publisert den (en-eller-annen-dato) (ev. som et utkast) av HL7 Norge teknisk styringskomite.

Denne profilen bygger på den norske basisprofilen no-basis-Patient.

Detaljert sammendrag

Detaljert sammendrag

Sammendrag av obligatoriske krav

 1. Én eller flere personidentifikatorer i Patient.identifier

  • Hver Patient.identifier må ha:

   • En identifier.system der følgende identifikatorserier er lovlig:

    • 2.16.578.1.12.4.1.4.1 (fødselsnummer)

    • 2.16.578.1.12.4.1.4.2 (d-nummer)

    • 2.16.578.1.12.4.1.4.3 (felles hjelpenummer)

   • En identifier.value som er unik innenfor systemet

 2. Ett eller flere navn i Patient.name

  • Hver Patient.name må ha:

   • En name.family

   • En name.given

Sammendrag av "må støttes" krav

 1. En fødselsdato i Patient.birthDate

 2. Ett kjønn i Patient.gender

Obligatoriske og anbefalte RESTful-interaksjoner

Nedenfor finner du en oversikt over de RESTful FHIR-interaksjonene som er påkrevet - for eksempel søk, og les operasjoner - for denne profilen. Se samsvarkrav for en komplett liste av støttede RESTful-interaksjoner.

GET [base]/Patient/[id]

Eksempel: GET [base]/Patient/504202

Støtte: Obligatorisk

Implementeringsnotater: Henter en enkelt Patient.

----------------------------

POST [base]/Patient/_search{identifier=[system]|[code]}

Eksempel:

POST [base]/Patient/_search{identifier=urn:oid:2.16.578.1.12.4.1.4.1|13116900216}
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Støtte: Obligatorisk

Implementeringsnotater: Henter en enkelt Patient ved hjelp av en identifikator som for eksempel fødselsnummer, identifier (hvordan utføre et token-søk). Søket utføres ved bruk av HTTP-verbet POST og parameterne url-kodes på body i henhold til application/x-www-form-urlencoded

----------------------------

GET [base]/Patient?name=[string]&birthdate=[date]

Eksempel: GET [base]/Patient?name=Danser&birthdate=1969-11-13

Støtte: Obligatorisk

Implementeringsnotater: Søk basert på minimum 2 pasientelementer, name (hvordan utføre et strengsøk) og birthdate (hvordan utføre et datosøk).

----------------------------

GET [base]/Patient?name=[string]&gender=[code]

Eksempel: GET [base]/Patient?name=Danser&gender=female

Støtte: Obligatorisk

Implementeringsnotater: Søk basert på minimum 2 pasientelementer, name (hvordan utføre et strengsøk) og gender (hvordan utføre et token-søk).

----------------------------

GET [base]/Patient?family=[string]&gender=[code]

Eksempel: GET [base]/Patient?family=Danser&gender=female

Støtte: Bør støtte Patient-søk på etternavn og kjønn

Implementeringsnotater: Søk basert på minimum 2 pasientelementer, family (hvordan utføre et strengsøk) og gender (hvordan utføre et token-søk).

----------------------------

GET [base]/Patient?given=[string]&gender=[code]

Eksempel: GET [base]/Patient?given=Line&gender=female

Støtte: Bør støtte Patient-søk på fornavn og kjønn

Implementeringsnotater: Søk basert på minimum 2 pasientelementer, given (hvordan utføre et strengsøk) og gender (hvordan utføre et token-søk).