HelseAPI Address

Denne profilerte identifiserer ett sett med minimum forventninger til datatypen Address, ved registrering, søk og uthenting av en enkelt adresse. Den definerer hvilke kjerneelementer, utvidelser, vokabularer og kodeverk som SKAL være tilstede når man benytter denne profilen.

Obligatoriske elementer og terminologi

Følgende dataelementer er obligatoriske.

Hver enkelt Address må ha:

 1. Postnummer

 2. Poststed

I tillegg følgende elementer "må støttes" (Must Support).

Dersom data er tilgjengelig skal Address inkludere:

 1. Adresselinje

 2. Kommune

 3. Fylke

 4. Land

 5. Bruksområde for adresse, angir om dette er en hjemme-, arbeidsadresse, midlertidig eller gammel adresse

 6. Type adresse, angir om dette er en postadresse, fysisk adresse eller begge deler

 7. Offisiell, angir om dette er en adresse registrert i folkeregisteret for personer eller enhetsregisteret for organisasjoner

Profilspesifikk implementeringsveiledning

 • Ingen

Eksempler

 • Legg inn link til eksempel

Formelle detaljer om profilen og profilinnhold

Den offisielle URL-en for profilen er: http://hl7.no/fhir/StructureDefinition/no-helseapi-Address

Publisert den (en-eller-annen-dato) (ev. som et utkast) av HL7 Norge teknisk styringskomite.

Denne profilen bygger på den norske basisprofilen no-basis-Address.

Detaljert sammendrag

Detaljert sammendrag

Sammendrag av obligatoriske krav

 1. Ett postnummer i address.postalCode.

 2. Ett poststed i address.city.

Sammendrag av "må støttes" krav

 1. Én eller flere adresselinjer i Address.line.

 2. Én kommune i Address.district.

 3. Ett fylke i Address.state.

 4. Ett land i Address.country.

 5. Ett bruksområde for adresse i Address.use fra kodeverket AddressUse.

 6. Én type adresse i Address.type fra kodeverket AddressType.

 7. Én offisiell i Address.extension = NO basis Official