01 - Sikkerhetsmodell og Helsenorge sikkerhetstjeneste