Helsenorge leveranser i 2024

Her finner du oversikt over planlagte leveransedatoer for Helsenorge i 2024.

 

Datoer

Leveranse

Kodefrys

Oppstart regresjonstest

Deploy til QA

Leveransedato

Leveranse

Kodefrys

Oppstart regresjonstest

Deploy til QA

Leveransedato

23.14.0

05.jan.24

08.jan.24

11.jan.24

17.jan.24

24.01.0

26.jan.24

29.jan.24

01.feb.23

7.feb.24

24.02.0

16.feb.24

19.feb.24

22.feb.24

28.feb.24

24.03.0

08.mar.24

11.mar.24

14.mar.24

20.mar.24

24.04.0

05.apr.24

08.apr.24

11.apr.24

17.apr.24

24.05.0

26.apr.24

29.apr.24

02.mai.24

07.mai.24

24.06.0

16.mai.24

21.mai.24

24.mai.24

29.mai.24

24.07.0

07.jun.24

10.jun.24

13.jun.24

19.jun.24

24.08.0

09.aug.24

12.aug.24

15.aug.24

21.aug.24

24.09.0

30.aug.24

02.sep.24

05.sep.24

11.sep.24

24.10.0

20.sep.24

23.sep.24

26.sep.24

2.okt.24

24.11.0

11.okt.24

14.okt.24

17.okt.24

23.okt.24

24.12.0

01.nov.24

04.nov.24

07.nov.24

13.nov.24

24.13.0

22.nov.24

25.nov.24

28.nov.24

04.des.24

25.01.0

2025 TBD

2025 TBD

2025 TBD

2025 dato TBD

Leveransemeldinger

Leveransemeldinger publiseres på nhn.no.

Typer leveranser

Typer leveranser

 

Typer leveranser

 

Hovedleveranser

Hovedleveranser planlegges året før, oftest på onsdager kl 08:00 på dagtid. Ved leveranser som krever mindre innbyggeraktivitet kan prodsettingen starte allerede kl 07:00

I 2024 er leveransedag flyttet fra tirsdag til onsdag. Dette er for å unngå at prodsetting kolliderer med microsoft patching av serverne i produksjon.

Ved endringer på dato oppdateres oversikten her og varsles i slack-kanalene med våre samarbeidspartnere.

Mellomleveranser

Mellomleveranser er ikke planlagt på forhånd for året. De planlegges underveis ved behov. Mellomleveranser varsles i slack-kanalene med våre samarbeidspartnere.

Hotfix

Småendringer og fiks av lav risiko på enkelt områder