Konformitetskrav

Denne seksjonen beskriver konformitetskravene HelseAPI tjenere og HelseAPI klienter. Identifiserer hvilke profiler, RESTful operasjoner og søkeparametere som MÅ støttes. NB: De individuelle HelseAPI profilene setter krav til strukturelle begrensninger og terminologibindinger.

Konformitetskrav for HelseAPI tjenere

 • FHIR versjon: 4.0.0

 • Støttede formater: xml, json

 • Publisert: (en-eller-annen-dato)

 • Publisert av: HL7 Norge - Teknisk styringskommité

Denne seksjonen beskriver de forventede kapabilitetene til en HelseAPI tjener som skal sørge for å svare på forespørsler fra HelseAPI klienter.

Oppførsel

Beskrivelse:

HelseAPI tjenere SKAL:

 • Støtte ressursprofilen HelseAPI Patient.

 • Implementere RESTful-oppførsel slik den er beskrevet i FHIR spesifikasjonen.

 • Kunne returnere følgende HTTP-statuskoder

  • 200 - OK: Operasjonen var en suksess

  • 400 - Bad Request: Ressursen kan ikke parses eller feilet en eller flere valideringsregler

  • 401 - Unauthorized: Forespørselen manglet nødvendig autorisasjon

  • 404 - Not Found: Ressurstypen støttes ikke / endepunktet eksisterer ikke

  • 410 - Gone: Ressursen er slettet

 • Støtte ressursformatet json for alle HelseAPI interaksjoner.

 • Deklarere en CapabilityStatement som identifiserer profiler, operasjoner og søkeparametere som HelseAPI tjeneren støtter.

HelseAPI tjenere BURDE:

 • Støtte ressursformatet xml for alle HelseAPI interaksjoner.

 • Angi hvilken HelseAPI profil tjeneren konformer til ved å angi FHIR meta.profile attributtet for hver instans.

Sikkerhet

HelseAPI tjenere SKAL:

 • Implementere sikkerhetskravene slik de er dokumentert i seksjonen https://helsenorge.atlassian.net/wiki/spaces/HELSENORGE/pages/67338295 .

 • Sikre at hver API-forespørsel inkluderer en gyldig Authorization token: Authorization: Bearer {server-specific-token-here}

 • Avvise uautoriserte forespørsler ved å returnere en HTTP 401 Unauthorized eller 404 Not Found statuskode i henhold til seksjonen som omhandler responshåndtering ved tilgangsnekt.

Profilinteraksjon

 • HelseAPI tjenere SKAL tilgjengeliggjøre interaksjonene read og search.

 • HelseAPI tjenere BURDE tilgjengeliggjøre interaksjonene vread og history-instance.

Søkeparametere

Ressurstype

Støttede profiler

Støttede søk

Ressurstype

Støttede profiler

Støttede søk

Patient

https://helsenorge.atlassian.net/wiki/spaces/HELSENORGE/pages/67207175

identifier, name, family, given, gender, birthdate, name + gender, name + birthdate, family + gender, given + gender

Practitioner

https://helsenorge.atlassian.net/wiki/spaces/HELSENORGE/pages/67469341

identifier, name

Organization

https://helsenorge.atlassian.net/wiki/spaces/HELSENORGE/pages/67174436

identifier, name, address

Patient

Profiler: https://helsenorge.atlassian.net/wiki/spaces/HELSENORGE/pages/67207175

Interaksjoner og søkekriterier:

 1. En HelseAPI tjener SKAL kunne returnere en pasient ved hjelp av følgende interaksjon:
  GET [base]/Patient/[id]

 2. En HelseAPI tjener SKAL kunne returnere en pasient ved hjelp av en identifikator:
  POST [base]/Patient?identifier=[system]|[code]

 3. En HelseAPI tjener SKAL kunne returnere en pasient når et minimum av 2 av følgende søkeparametere er samtidig tilstede:

  • name

  • gender

  • birthdate

   • F.eks:
    GET [base]/Patient?name=[string]&gender=[token]

Søkeparametere:

Konformitet

Parameter

Type

Konformitet

Parameter

Type

SKAL

identifier

token

SKAL

name

string

SKAL

family + gender

string + token

SKAL

given + gender

string + token

SKAL

name + gender

string + token

SKAL

name + birthdate

string + date

Practitioner

Profiler: https://helsenorge.atlassian.net/wiki/spaces/HELSENORGE/pages/67469341

Interaksjoner og søkekriterier:

 1. En HelseAPI tjener SKAL kunne returnere et helsepersonell ved hjelp av følgende interaksjon:
  GET [base]/Practitioner/[id]

 2. En HelseAPI tjener SKAL kunne returnere et helsepersonell ved hjelp av en identifikator:
  POST [base]/Practitioner?identifier=[system]|[code]

 3. En HelseAPI tjener SKAL kunne returnere et helsepersonell ved hjelp av et navn:
  GET [base]/Practitioner?family=[string]&given=[string]

Søkeparametere:

Konformitet

Parameter

Type

Konformitet

Parameter

Type

SKAL

identifier

token

SKAL

name

string

Organization

Profiler: https://helsenorge.atlassian.net/wiki/spaces/HELSENORGE/pages/67174436

Interaksjoner og søkekriterier:

 1. En HelseAPI tjener SKAL kunne returnere en organisasjon ved hjelp av følgende interaksjon:
  GET [base]/Organization/[id]

 2. En HelseAPI tjener SKAL kunne returnere en organisasjon ved hjelp av en identifikator:
  GET [base]/Organization?identifier=[system]|[code]

 3. En HelseAPI tjener SKAL kunne returnere en organisasjon ved hjelp av et navn:
  GET [base]/Organization?name=[string]

 4. En HelseAPI tjener BURDE kunne returnere en organisasjon ved hjelp av en adresse:
  GET [base]/Organization?address=[string]

Søkeparametere:

Konformitet

Parameter

Type

Konformitet

Parameter

Type

SKAL

identifier

token

SKAL

name

string

BURDE

address

string

Konformitetskrav for HelseAPI klienter

 • FHIR versjon: 4.0.0

 • Støttede formater: xml, json

 • Publisert: (en-eller-annen-dato)

 • Publisert av: HL7 Norge - Teknisk styringskommité

Denne seksjonen beskriver de forventede kapabilitetene til en HelseAPI klient som er ansvarlig for å opprette og initiere forespørsler om informasjon for en gitt pasient. Den komplette listen av FHIR profiler, RESTful interaksjoner og søkeparametre støttet av HelseAPI tjenere er beskrevet i seksjonen Konformitetskrav for HelseAPI tjenere.

Oppførsel

Beskrivelse:

HelseAPI klienten BURDE:

 • Støtte uthenting og forespørsler av en eller flere av HelseAPI profilene ved å bruke RESTful interaksjoner og søkeparametere beskrevet i HelseAPI tjenerens CapabilityStatement.

Sikkerhet:

HelseAPI klienten SKAL:

Patient

Profiler: https://helsenorge.atlassian.net/wiki/spaces/HELSENORGE/pages/67207175

Interaksjoner og søkekriterier:

 1. En klient BURDE kunne utføre en forespørsel om en pasient ved hjelp av følgende interaksjon:
  GET [base]/Patient/[id]

 2. En klient BURDE kunne utføre en forespørsel om en pasient ved hjelp av en identifikator:
  POST: [base]/Patient?identifier=[system]|[code]

 3. En klient BURDE kunne utføre en forespørsel om en pasient ved å benytte ett minimum av 2 søkeparametere. For å unngå for brede søk, BURDE f.eks. et søk på kjønn inkludere etternavn og fornavn.

  • name

  • gender

  • birthdate

   • F.eks:
    GET [base]/Patient=family=[string]&given=[string]&gender=[token]

Practitioner

Profiler: https://helsenorge.atlassian.net/wiki/spaces/HELSENORGE/pages/67469341

Interaksjoner og søkekriterier:

 1. En klient BURDE kunne utføre en forespørsel om et helsepersonell ved hjelp av følgende interaksjon:
  GET [base]/Practitioner/[id]

 2. En klient BURDE kunne utføre en forespørsel om et helsepersonell ved hjelp av en identifikator:
  POST [base]/Practitioner?identifier=[system]|[code]

 3. En klient BURDE kunne utføre en forespørsel om et helsepersonell ved hjelp av et navn:
  POST [base]/Practitioner?family=[string]&given=[string]

Organization

Profiler: https://helsenorge.atlassian.net/wiki/spaces/HELSENORGE/pages/67174436

Interaksjoner og søkekriterier:

 1. En klient BURDE kunne utføre en forespørsel om en organisasjon ved hjelp av følgende interaksjon:
  GET [base]/Organization/[id]

 2. En klient BURDE kunne utføre en forespørsel om en organisasjon ved hjelp av en identifikator:
  GET [base]/Organization?identifier=[system]|[code]

 3. En klient BURDE kunne utføre en forespørsel om en organisasjon ved hjelp av et navn:
  GET [base]/Organization?name=[string]

 4. En klient BURDE kunne utføre en forespørsel om en organisasjon ved hjelp av adresse:
  GET [base]/Organization?address=[string]