Meldingsutveksling med Helsenorge og PVK

Innledning og forutsetninger

Meldingsutveksling med Helsenorge benytter AMQP som transportprotokoll og følger anbefaling gitt i https://www.ehelse.no/standardisering/standarder/anbefaling-om-bruk-av-amqp

Krav til aktører er basert standarden https://www.ehelse.no/standardisering/standarder/krav-til-elektronisk-meldingsutveksling

Det pekes spesielt på følgende forutsetninger som være til stede for at virksomheten kan benytte meldingsutveksling med Helsenorge og PVK:

  • Virksomheten skal ha inngått kundeavtale med Norsk Helsenett SF for elektronisk kommunikasjon av helse- og personopplysninger over Helsenettet, og virksomheten skal sikre at meldinger sendes via Helsenettet (Krav 1 i refererte dokument)

    • Helsenorge benytter tjenesten “Tjenestebus” (NHN - tjeneste for AMQP meldingsutveksling). Avtalen om kopling til Helsenettet må inkludere denne tjenesten.

  • Krav til anskaffelse og vedlikehold av Virksomhetssertifikater, (krav 12)

  • Gyldig sertifikat og informasjon i NHN-adresseregister (krav 14) og bruk av tjenestebasert adressering (krav 15)

I tillegg til kravene gitt generelt for meldingsutveksling, er det krav til bruk av kommunikasjonsparametre i all meldingsutveksling med Helsenorge.

Det benyttes ikke ebXML-konvolutt eller transportkvitteringer for meldingsutveksling med Helsenorge.

 

Dokumentasjon av grensesnitt

Dokumentasjon av dette er tilgjengelig som beskrevet i tabellen under.

Dokument

Beskrivelse

Dokument

Beskrivelse

https://helsenorge.atlassian.net/wiki/spaces/HELSENORGE/pages/1656651781

Spesifikasjon av hvordan benytte AMQP for meldingsutveksling med Helsenorge

https://helsenorge.atlassian.net/wiki/spaces/HELSENORGE/pages/1348174289

https://helsenorge.atlassian.net/wiki/spaces/HELSENORGE/pages/1348174674

Teknisk dokumentasjon for funksjonalitet som benytter dialogmeldinger

Helsenorge Messaging

Kodebibliotek for å sende og motta meldinger

 

For Testmiljøer må følgende komponenter benyttes og åpninger være tilgjengelig og er tilgjengelig på helsenett og internett.

Komponent

URL

IP

Port

Komponent

URL

IP

Port

Tjenestebuss

sb.test.nhn.no (Internett)

91.186.66.166

5671 (AMQP), 9354 (Gateway), 9355 (STS)

sb.test.nhn.no (Helsenett)

91.186.92.183

5671 (AMQP), 9354 (Gateway), 9355 (STS)

tb.test.nhn.no (Internett)

83.118.185.67

5671 (AMQP)

tb.test.nhn.no (Helsenett)

83.118.129.174

5671 (AMQP)

Adresseregisteret

https://ws-web.test.nhn.no/v1/AR/Basic (Internett)

91.186.66.164

443

ws.test.nhn.no/v1/AR/Basic (Helsenett)

91.186.92.165

443

Samhandlingsavtale

https://ws-web.test.nhn.no/v1/CPPA/Basic (Internett)

91.186.66.164

443

https://ws-web.test.nhn.no/v1/CPPA/Basic (Helsenett)

91.186.92.165

443

Revokeringssjekk

crl.test4.buypass.no

185.62.163.56

80

Revokeringssjekk (SEID2.0)

crl.test4.buypassca.com

185.62.163.191

80

Sertifikat

ldap.test4.buypass.no

185.62.163.57

389

Sertifikat

ocsp.test4.buypass.no

185.62.163.55

80,443

Sertifikat (SEID2.0)

ocspbs.test4.buypassca.com

151.101.192.204

80,443

 

For produksjon må følgende komponenter benyttes og åpninger være tilgjengelig og er kun tilgjengelig på helsenett.

Komponent

URL

IP

Port

Komponent

URL

IP

Port

Tjenestebuss

sb.nhn.no

91.186.92.103

5671 (AMQP), 9354 (Gateway), 9355 (STS)

Adresseregisteret

https://ws.nhn.no/v1/AR/Basic

91.186.92.94

443

Samhandlingsavtale

https://ws.nhn.no/v1/CPPA/Basic

91.186.92.94

443

Revokeringssjekk

crl.buypass.no

91.186.95.66

80

Sertifikat

ldap.buypass.no

91.186.95.64

389

Sertifikat

ocsp.buypass.no

91.186.95.65

80,443

 

Buypass har publisert noen av sine tjenester direkte på helsenett, så det er ikke nødvendig å åpne mot Buypass sine servere på internett. Portåpningene over må være på plass dersom det ikke er åpning mot Buypass adressene på internett. Dersom NHN sin DNS server benyttes vil adressene ovenfor brukes automatisk. Dersom en annen DNS benyttes, må de aktuelle adressene overstyres i lokal DNS, legges inn i hosts fil eller så må trafikk mot internettadressene "NAT'es" mot helsenett-adressene.